Html5 Content Model (İçerik Modeli)
Html5

Html5 Content Model (İçerik Modeli)

Merhaba arkadaşlar, bu makalemizde HTML5'in içerik modellerini inceleyeceğiz. Html5 dilinde elemanlar saklayabildikleri içerik türlerini göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya İçerik Modeli (Content Model) denir. Content model elemanların ne çeşit içeriğe sahip olabileceğini tanımlar. Bir eleman birden fazla Content Modeli destekleyebilir.
Html5 tarafından belirlenen içerik türleri aşağıda gibidir.
Embedded
Dış kaynaklı, başka bir etiketleme dili ile veya programatik olarak belirlenen içeriklerdir.
Örnek: iframe, img, video, svg, object, math, embed, audio, canvas.
Flow
Gömülü olarak tanımlanabilen içeriklerdir.
Örnek: address, article, aside, a, abbr
Heading
Başlık tanımlamaya yarayan içerik türüdür.
Örnek: hgroup, h1, h2, h3, h4, h5, h6
Sectioning
Nav, section, article ve aside gibi elemanların içerik türüdür.
Metadata
Sayfanın görselliğini ve davranışını değiştirebilen içerik türüdür.
Örnek: command, link, meta, base, title, style, script, noscript.
Phrasing
Satır içi html elemanlarının ve metinlerin oluşturduğu içerik türüdür.
Örnek: strong, small, em, a, abbr, mark.
İnteractive
Kullanıcı ile etkileşim kurmak için kullanılan interaktif içerik türüdür.
Örnek: button, textarea, select, text, iframe, embed, label, details

Sonraki makalede görüşmek üzere...


author

Aykut Erdoğan

content model, hmtl5, içerik modeli, flow, metadata

  • Bu Yazılara da Gözat:

    0 Yorum

    Cevapla