Php ile Session Kullanımı (Üye Giriş Sistemi)
Php

Php ile Session Kullanımı (Üye Giriş Sistemi)

Merhaba arkadaşlar. Bugün php ile basit bir üye giriş sistemi yazacağız. Uygulamamız 5 sayfadan oluşacaktır. İndex, default, kontrol, bağlantı ve çıkış sayfalarını sırasıyla işleyeceğiz. Öncelikle index sayfamızdan başlayalım. Bu sayfamızda formumuz ile giriş bilgileri alınacak ve kontrol sayfamıza aktarılacaktır.
İndex.php Sayfamız

<html>
<head>
<title>Üye Giriş Sistemi</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<style type="text/css">
body{
padding:50px;
}
#txt {
border:solid;
border-width:1px;
border-color:#999999;
background-color:#ffffff;
font-family:Tahoma;
padding:3px;
width:250px;
}
#txt:hover {
border:solid;
border-width:1px;
border-color:#01A1FE;
background-color:#f0f0f0;
}
#buton {
border:none;
background-color:#01A1FE;
color:#f0f0f0;
font-family:Tahoma;
height:25px;
font-weight:bold;
cursor:pointer;
}
#buton:hover {
border:none;
background-color:#333333;
color:#ffffff;
font-family:Tahoma;
height:25px;
font-weight:bold;
}
#girisdiv {
background-color:#f0f0f0;
border:solid;
border-width:1px;
border-color:#cccccc;
padding:20px;
width:250px;
height:130px;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="girisdiv">
<form action="kontrol.php" method="POST">
<table>
<tr><td>
<input type="text" name="kadi" placeholder="Kullanıcı Adı" id="txt"><br><br>
</td></tr>
<tr><td>
<input type="password" name="paro" placeholder="Parola" id="txt"><br><br>
</td></tr>
<tr><td>
<table width="100%">
<tr><td width="60%"></td>
<td align="right"><input type="submit" value="Giriş Yap" id="buton"></td>
</tr></table>
</td></tr>
</table>
</form>
</div>
</body>
</html>
Divimizin içine tablomuzu açıp formumuzu içerisine yerleştirdik. Css ile formumuzu biraz biçimlendirdik. Şimdi bağlantı sayfamızın kodlarına geçelim.
Baglanti.php Sayfamız
 $mysql_host="localhost";
$mysql_kullaniciadi="kullanıcı adı";
$mysql_sifre="şifre";
$mysql_vtadi="veritabanı";
$baglan= @mysql_connect($mysql_host,$mysql_kullaniciadi,$mysql_sifre);
if(! $baglan) die ("Mysql Baglantısında Hata Oluştu!");
mysql_select_db($mysql_vtadi,$baglan) or die ("Veritabanına Bağlanırken Hata Oluştu!");
mysql_query("SET NAMES UTF8");
Veritabanı ile bağlantımızı kurduk. Şimdi sıra kontrol.php sayfamızda.
Kontrol.php Sayfamız
 session_start();
include ("baglanti.php");
$kuladi = $_POST['kadi'];
$parola = $_POST['paro'];
if($kuladi == "" || $parola == "") {
echo "Lütfen Boş Alan Bırakmayınız!";
} else {
$sor = mysql_query("SELECT * FROM user where kuladi='$kuladi' and sifre='$parola'");
$uyevarmi = mysql_num_rows($sor);
if($uyevarmi == 0) {
echo "Giriş Başarısız!";
} else {
$uyebilgi = mysql_fetch_assoc($sor);
$_SESSION['id'] = $uyebilgi['id'];
$_SESSION['kuladi'] = $uyebilgi['kuladi'];
$_SESSION['adisoyadi'] = $uyebilgi['adi_soyadi'];
echo "<script>location.href='default.php';</script>";
}}
Öncelikle sessionumuza start verdik. Sonra veritabanına girilen değerleri sorgulayacağımız için bağlantı sayfamızı include ettik. Sonra POST methodu ile gönderdiğimiz değerleri aldık ve değişkenlere aktardık. Değişkenlerimizde değer olup olmadığı kontrol ettik. Herhangi biri boş ise kullanıcıya uyarı verdik. Eğer değerler dolu ise veritabanımız sorgulamamızı yaptık. Mysql_num_rows fonksiyonu ile veritabanında girilen bilgilere uygun kaç kayıt olduğunu öğrendik. İf ile sorgulama yaptık. Mysql_num_rows fonksiyonundan dönen sonuç 0’a eşit ise uyarı verdik. Eşit değilse yani veritabanın kullanıcının girdiği bilgilere karşılık gelen bir bilgi varsa mysql_fetch_assoc fonksiyonu ile veritabanından çekip sessionlarımıza aktardık. Daha sonra default sayfamıza yönlendirmemizi yaptık. Şimdi default sayfamıza geçelim.
Default.php Sayfamız
 session_start();
$kullaniciadi = $_SESSION['kuladi'];
$adisoyadi = $_SESSION['adisoyadi'];
if ($kullaniciadi == "" || $adisoyadi == "") {
echo "<script>location.href='index.php';</script>";
}
 <html>
<head>
<style type="text/css">
 body {
font-family:Tahoma;
font-size:13px;
color:#666666;
padding:20px;
}
#cikis {
font-family:Tahoma;
font-size:13px;
color:#01A1FE;
text-decoration:none;
font-weight:bold;
}
#cikis:hover {
color:#666666;
text-decoration:underline;
}
 </style>
<title>Üye Giriş Sistemi</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>
<body>

Echo “Hoş geldin”;
echo $adisoyadi;
echo “<br>”;
echo “Kullanıcı Adın”;
echo $kullaniciadi;
echo “<br>”;

<a href="cikis.php" id="cikis">Çıkış Yap</a>
</body>
</html>
Öncelikle session_start() ile sessionumuzu başlattık. Daha sonra sessiondaki bilgilerimizi değişkenlere aktardık. Değişkenlerin boş olup olmadıklarını kontrol ettik. Değişkenler boş ise index sayfamıza yönlendirdik. Daha sonra değişkenlerimizi ekrana yazdıkdık ve oturum kapatmak için bir link verdik. Şimdi geçelim sessionumuzu kapatacağımız sayfamıza.
Cikis.php Sayfamız
 session_start();
session_destroy();
 <html>
<head>
<title>Üye Giriş Sistemi</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>
<body>
Oturum Kapatılmıştır!
</body>
</html>
Session_destroy() ile sessionlarımızı boşalttık ve böylelikle makalemizin sonuna geldik. Oldukça basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Anlaşılmayan bir kısım olursa yorum yoluyla bildirebilirsiniz. Sonraki makalelerde görüşmek üzere…


author

Aykut Erdoğan

mysql_fetch_array, mysql_fetch_assoc, session

  • Bu Yazılara da Gözat:

    0 Yorum

    Cevapla