Pdo ile Silme İşlemi - Delete
Php

Pdo ile Silme İşlemi - Delete

Merhaba arkadaşlar. Bu makalemizin konusu Pdo ile Mysql veritabanından veri silme işlemidir. Öncelikle silme.php isimli sayfamızı oluşturacağız.
silme.php

<table cellpadding="4" cellspacing="0" border="0" width="300" style="font-family:Tahoma; font-size:14px; border:solid; border-color:#999999; border-width:1px;">
<tr style="background-color:#dddddd;"><td>No</td><td>Alan1</td><td>Alan2</td><td>İşlem</td></tr>
include ("baglanti.php");
foreach($db->query('SELECT * FROM tablomuz order by no asc') as $listele) {
    $no = $listele['no'];
	$alan1 = $listele['alan1'];
	$alan2 = $listele['alan2'];
	echo '<form action="sil.php" method="POST"><tr><td>'.$no.'</td><td>'.$alan1.'</td><td>'.$alan2.'</td><td><input type="text" name="no" style="display:none; width:30px;" value="'.$no.'"><input type="submit" value="Sil"></td></tr></form>';
	}
</table>
Veritabanımızdaki verileri listeledik. Sağ taraflarına sil butonu koyduk. Formumuzu sil.php'ye yönlendirdik. Kayıt numarasını göndermek için gizli bir text oluşturup içerisin no'yu yazdırdık. Şimdi diğer sayfamıza geçelim.
sil.php
include ("baglanti.php");
$no = $_POST['no'];
if($no != "")
{
$silme = $db->exec("DELETE FROM tablomuz WHERE no='$no'");
echo "<script>location.href='silme.php';</script>";
} else {
echo "İşlem gerçekleştirilemedi!";
}
$_POST ile formumuzdan gelen veriyi aldık ve değişkene aktardık. Where ile şartlandırarak no değişkenimizle aynı değeri taşıyan tüm kayıtları veritabanından sildik. Ayrıca veritabanımızda ilgili sütunda auto_increment(otomatik artış) seçili olduğu için her zaman tek kayıt çıkar. Çünkü sistem her yeni kaydı ard arda farklı sayılar ile sıralamaktadır. Böylelikle makalemizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere...


author

Aykut Erdoğan

pdo, mysql, delete, exec, foreach, if

  • Bu Yazılara da Gözat:

    0 Yorum

    Cevapla