Html5 Dili Etiketleri
Html5

Html5 Dili Etiketleri

Merhaba arkadaşlar. Bu makalede html5 dili içerisindeki tüm etiketler anlatılacaktır. Bu makaleden önce Html5 İçerik Modeli makalesini de okumanızı öneririm.

HTML5 ELEMANLARI
» accesskey
» id
» class
» lang
» contenteditable
» spellcheck
» contextmenu
» style
» dir
» tabindex
» draggable
» title
» dropzone
» hidden

ACCESSKEY
Kullanılabilen Değerler : Karakter (harf)
Klavye kısayolu tanımlamak için kullanılan Html5 elemanıdır.

CLASS
Kullanılabilen Değerler : Sınıf Seçici Adı
Etiketlendirilmiş bir css bloğunu html elemanına atamak için kullanılır.

.yazırenk {
color:#333333;
font-family: Tahoma;
font-size:13px;
}
<div class="yazirenk">
Bu bir denemedir.
</div>

CONTENTEDITABLE
Kullanılabilen Değerler : False, True
Eleman içeriğinin düzenlenebilirliğini kontrol altına almak için kullanılır. Bu etikete true değeri atanmış ise eleman içeriği kullanıcı tarafından düzenlenebilir. False değeri atanmış ise kullanıcı tarafından güncellenemeyecektir.
<div contenteditable></div>
Bu kullanımı hatalı bir kullanımdır.
<div contenteditable="true"></div>
Bu kullanım doğrudur.

CONTEXTMENU
Kullanılabilen Değerler : id değeri
Bir elemanı menu ile birbirine bağlamak için kullanılır.

DIR
Kullanılabilen Değerler : auto, rtl(sağdan sola), ltr(soldan sağa)
Girilen html elemandaki metnin yazılma yönünün ayarlanmasında kullanılır.

DRAGGABLE
Kullanılabilen Değerler : auto, true, false
Bir html elamanının taşınabilirliğinin kontrolü sağlanır. True değeri girildiğinde nesne fare ile taşınabilir, false değeri girildiğinde taşınamaz ve auto özelliği girildiğinde web tarayıcının varsayılan değeri baz alınır.

DROPZONE
Kullanılabilen Değerler : move, link, copy
Drag-Drop (Sürükle-Bırak) işlemlerinde, tıklamayı bırakma anındaki web tarayıcısının ne yapacağını belirlemek için kullanılır.
» move değeri atandığında, sürüklenen nesne taşıma işleminin bittiği yere taşınır.
» link değeri atandığında, sürükleme işleminin bittiği yerde sürüklenen nesnenin linkini oluşturur.
» copy değeri atandığında, sürüklenen nesne taşıma işleminin bittiği yere kopyalanır.

ID
Kısacası id ile html elemanlarımıza bir kimlik tanımlamış oluruz. Bu kimliğe javascript ve css ile özellik atayabiliriz.

Css Örneğimiz :
#iddegerimiz {
height: 100px;
width: 100px;
background-color:#ff0000;
}
Javascript Örneğimiz :
var degiskenimiz = document.createTextNode("id değerimiz");

LANG
Kullanılabilen Değerler : tr, en gibi dil kısaltmaları.
Html dosyalarımızın dilini ayarlamak için kullanılır.

SPELLCHECK
Kullanılabilen Değerler : false, true
Bu değere true değeri atanmış ise eleman içeriğine girilen metnin yazım hataları ve dilbilgisi denetlenir. False değeri atanmış ise denetlenmez. Bu özellik sadece düzenlenebilir elemanlarda kullanılabilir. Örnek olarak input, textarea ve contenteditable özelliği true atanmış elemanlarda kullanılabilir.

STYLE
Bu özelliği kullanarak html elemanlarımıza satır içi css kodları yazabiliriz. Satır içi css kodlar genel tanımlanan kodu ezmektedir.

TABINDEX
Kullanılabilen Değerler : Sayı
Html elemanlarımızın sekme sırasını belirler.

TITLE
Kullanılabilen Değerler : Metin, Sayı
Html sayfamızın başlığında görüntülenecek yazıyı bu etiket sayesinde yazmaktayız.

HIDDEN
Kullanılabilen Değerler : Hidden
Html nesneleri gizlemek için kullanılır.


author

Aykut Erdoğan

dropzone, draggable, html5, contenteditable, spellcheck

  • Bu Yazılara da Gözat:

    0 Yorum

    Cevapla